Vi behandler din forespørsel, vennligst vent

Annonsefrister

Forretningsannonser:
2 virkedager før innrykk, før kl. 12:00

Lag/foreninger/privat:
Innrykk onsdag/torsdag, senest mandag før kl. 10.00
Innrykk lørdag/mandag, senest torsdag før kl. 10.00
All tekst og bilder MÅ sendes digitalt til
rubrikk@lister24.no

Dødsannonser:
Dagen før innrykk, senest kl. 13:00

Gratulasjoner:
Før kl. 10:00 torsdag i innrykksuken
All tekst og bilder til gratulasjoner MÅ sendes
digitalt til annonse@lister24.no (NB! Kun 1sp. bredde)