Vi behandler din forespørsel, vennligst vent

Innstikk

Frister og bestemmelser innstikk

 

  1. Lister forbeholder seg rett til å forhåndsgodkjenne trykksaker som skal distribueres i avisen.
  2. Lister forbeholder seg rett til å nekte distribusjon av trykksaker som strider mot lov, er villedende, eller inneholder noe som avisen mener strider mot moral og god tone. Avisen kan også nekte å distribuere avisliknende produkter med blanding av stoff og annonser, og som av leserne kan oppfattes som en del av hovedproduktet.
  3. Lister forbeholder seg rett til, om nødvendig, å flytte distribusjonsdato, forutsatt at innholdet i trykksaken ikke er dato bestemt. Kunden vil bli orientert på forhånd. Vi forsøker å ikke ta mer enn tre forskjellige reklame innstikk per dag, og helst ikke fra konkurrerende firmaer samtidig.
  4. Ved feil i distribusjonen av en trykksak, ytes en prisreduksjon som svarer til distribusjonens verdiforringelse. Lister ansvar innskrenker seg i alle tilfeller til distribusjonens kostnader. Ved havari på innstikksutstyr skal Lister gjøre alt som er mulig for å få reklame bilaget ut til de kundene dette var beregnet til så snart som mulig. I slike tilfeller er det ikke praktisk mulig å komme ut før dagen etter den avtalte dag, da dette i slike tilfeller må telles opp og sendes som vedlegg i stedet for innstikk. Lister ansvar for feil og mangler omfatter ikke indirekte tap, som tap av forventet omsetning eller fortjeneste.
  5. Lister har ikke ansvar ved feil i trykksak fra trykkeri eller byrå.
  6. Trykksaker som skal distribueres gjennom Lister skal være begrenset til budskap fra et eller flere firmaer innen en bransje eller en forhandlerkjede. Disse kan ikke distribueres hvis de er finansiert gjennom salg av annonser innenfor Lister annonsemarked.
  7. Leveringsbetingelser: Trykksaken må være levert i pakkeriet innen kl. 12.00 tre virkedager før distribusjonsdagen. Eks: Trykksaker som skal distribueres mandager, må leveres innen torsdag kl. 12.00.
  8. Trykksaken må leveres uskadet og pakket i størst mulig legg, slik at det ikke oppstår problemer ved å kjøre dette gjennom innstikksmaskineriet uten å måtte manuelt behandle dette på forhånd. Ved for dårlig pakking / stabling av trykksakene, forbeholder Lister seg rett til å utsette distribusjonen og tilrettelegge dette slik at det kan kjøres gjennom maskinene. I slike tilfeller vil avisen beregne timepris for denne tilretteleggingen.
  9. Avbestillinger eller flytting av distribusjonsdato må avtales senest 6 virkedager før distribusjonsdato. Avbestillinger etter denne frist faktureres med administrasjonsgebyr.